Politică de confidențialitate

Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea, în calitate de autor/proprietar/administrator/utilizator al website-ului www.pas-spre-tine.ro, respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplicat prezenta politică de confidenţialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de catre dumneavoastră se supune termenilor şi condiţiilor de utilizare şi politicii de confidenţialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea şi reprezintă întreaga înţelegere (contractul) dintre părţi.

Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment continuţul website-ului www.pas-spre-tine.ro, precum şi Politica de confidenţialitate, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

Termenii şi condiţiile prezentate sunt valabile şi se aplică pentru toate website-urile din domeniul pas-spre-tine.ro şi pentru care Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea are calitatea de autor/proprietar/administrator/utilizator. Toate aceste website-uri (asa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum şi website-ul www.pas-spre-tine.ro vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv, Site şi/sau Site-uri în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Definiţii

 • date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
 • stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 • sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;
 • operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • terţ - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 • destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 • date anonime - date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 • date de tip "business contact" - date care includ numele, funcţia, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizaţii, în această calitate. Datele tip "business contact" nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
 • date statistice - date care au fost obţinute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane şi sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice şi/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră şi dacă ni le furnizaţi voluntar.

Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul www.pas-spre-tine.ro cere informaţii prin care puteţi fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip "business contact".

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute, respectiv conform prevederilor Legii 677/2001, către instituţiile abilitate.

În ceea ce priveşte datele ce ar putea fi colectate cu ocazia navigării pe www.pas-spre-tine.ro, folosim aceste date cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

 • Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.
 • Pentru a livra servicii precum buletinele de ştiri, evenimentele sau produsele pe care le-aţi cerut sau achiziţionat.
 • Pentru a ne ajuta să creăm şi să publicăm conţinutul cel mai relevant pentru dvs.
 • Pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale site-ului.

Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea colectează informaţii şi le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesaţi în interiorul Site-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea poate folosi în cadrul Site-urilor cookie-uri. Un cookie este un fişier pe care serverele noastre îl trimit computerului dumneavoastră şi pe care computerul dumneavoastră îl trimite înapoi de fiecare dată când accesaţi o pagină pe Site-ul nostru.

Cookie-urile sunt folosite in urmatoarele scopuri:

 • Pentru a îmbunătăţi securitatea accesului.
 • Pentru a îmbunătăţi uzabilitatea şi a vă furniza un serviciu cât mai bun.

Majoritatea browserelor de internet acceptă automat cookie-urile. Cu toate acestea, puteţi solicita browserului utilizat, prin editarea opţiunilor acestuia, să oprească acceptarea de cookie-uri şi să vă avertizeze înainte de a accepta un cookie din site-urile pe care le vizitaţi. Dacă decideţi să nu ne acceptaţi cookie-urile, veţi putea totuşi să accesaţi secţiuni ale Site-ului nostru care sunt disponibile publicului general, dar nu veţi putea vizualiza anumite informaţii şi caracteristici de pe Site-ul nostru, concepute pentru a îmbunătăţi experienţa dumneavoastră pe Site-ul nostru.

În diferite secţiuni din Site se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj e-mail. Adresa dumneavoastra de e-mail este folosită pentru a vă trimite un raspuns şi mesajul dumneavoastră este reţinut pentru referinţe viitoare în cazul în care decideţi să ne contactaţi din nou. Adresa dumneavoastră de e-mail şi numele furnizat intră în categoria datelor tip "business contact", iar Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terţi, având acceptul dumneavoastră.

Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea şi ale site-urilor sale web, sau (c) acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitaţi să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terţi.

Utilizarea datelor statistice şi datelor anonime

Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

 • realizării de analize/rapoarte;
 • realizării de informări;
 • publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea.

Securitatea datelor colectate

Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea utilizează metode şi tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Colectarea datelor cu caracter personal se face utilizând o conexiune SSL criptată.

Serverele pe care Site-urile sunt găzduite sunt protejate de acces fizic şi la distanţă limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic şi din punctul de vedere al securităţii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu şi, atunci şi dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware şi software utilizată de către soluţia Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea, este periodic analizată din punctul de vedere al securităţii.

Drepturile cu privire la datele colectate şi prelucrate

În legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza condiţiilor specificate în legea 677/2001, vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea, ştergerea sau blocarea corespunzătoare a datelor cu caracter personal;
 • dreptul de opoziţie;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale);
 • dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere, precum şi dreptul de a vă adresa instanţei de judecată în legătură cu orice încălcare a drepturilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise, datate şi semnate, adresate societăţii noastre.

Legături externe

Site-urile pot conţine legături spre alte website-uri, în afara controlului Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea, website-uri pe care credem că le veţi găsi utile. Dacă accesaţi aceste linkuri, veţi accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidenţialitate diferită de Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea.

Minori

Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea nu vinde produse şi/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziţionate de către un adult. Dacă sunteţi minor şi accesaţi un Site, o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Impunerea acestei Politici de Confidenţialitate

Dacă aveţi întrebări legate de Politica de Confidenţialitate sau doriţi să fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea şi care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactaţi.

Legislaţie

Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competenta instanţă judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul Cabinetul Individual de Psihologie Ștefiuc Andreea.

Ultima actualizare: Ianuarie 2017